• Forskning

  Proskola är en forskningsbaserad verksamhetsmodell för hela skolan med syftet att förebygga beteendeproblem. Projektet finansieras av utbildnings- och kulturministeriet och utvecklas vid Östra Finlands och Jyväskyläs universitet tillsammans med Niilo Mäki Institutet

  Forskning
 • Verksamhetsmodell

  Verksamhetsmodellen är undersökt och testad i Finland från och med 2013 i över 60 skolor. Under forskningens gång utvecklade man med hjälp av internationell erfarenhet för den finska grundskolan en verksamhetsmodell för hela skolan i vilken man skapar gemensamma mål och handleder elevernas beteende med hjälp av positiv feedback.

  Verksamhetsmodell
 • Utvecklingsprocess

  Verksamhetskulturen i ProSkola utvecklas stegvis genom att stöda lärarnas pedagogiska förmåga och elevernas beteendeundervisning. Det allmänna stödet riktat mot beteende går framför allt ut på att undervisa önskat beteende genom att handleda med hjälp av positiv feedback.

  Utvecklingsprocess
 • Individuellt stöd

  Det allmänna beteendeatödet går framför allt ut på att undervisa önskat beteende genom att handleda med hjälp av positiv feedback. Till det hör också att de vuxna i skolan bemöter icke-önskat beteende på ett överenskommet sätt. Utöver det allmänna stödet för elevernas beteende har man i projektet utvecklat olika forskningsbaserade interventioner för elever som är i behov av ett mer intensifierat och individuellt stöd

  Individuellt stöd

  Mika paananen

  forskningsledare, PsD

  Henrik husberg

  projektforskare, pem

  Pirjo Savolainen

  proskola-handledare, pem

  jakob langenskiöld

  projektassistent, psk