Verksamhetsmodellen inom småbarnspedagogiken

Syftet med ProVakas verksamhet är att stärka en inkluderande, gemensam förskoleutbildning genom att utnyttja förskolans egna resurser och stärka personalens professionella kompetens. Genom att utveckla vuxnas verksamhetsmodeller kan man bygga en verksamhetskultur som systematiskt och konsekvent stödjer barns sociala färdigheter. Detta uppnås genom att skapa gemensamma mål och verktyg för alla, samt med hjälp av riktande positiv feedback.

Artiklar:

Allen, R., & Steed, E. (2016). Culturally Responsive Pyramid Model Practices: Program-Wide Positive Behavior Support for Young Children. Topics in Early Childhood Special Education, 36(3), 165–175. https://doi.org/10.1177/0271121416651164

 

Fettig, A., & Artman-Meeker, K. (2016). Group Coaching on Pre-School Teachers’ Implementation of Pyramid Model Strategies: A Program Description. Topics in Early Childhood Special Education, 36(3), 147–158. https://doi.org/10.1177/0271121416650049

 

Frey, A., Lee Park, K., Browne-Ferrigno, T., & Korfhage, T. (2010). The social validity of program-wide positive behavior support. Journal of Positive Behavior Interventions, 12(4), 222–235. https://doi.org/10.1177/1098300709343723

 

Hemmeter, M., Snyder, P., Fox, L., & Algina, J. (2016). Evaluating the implementation of the pyramid model for promoting social-emotional competence in early childhood classrooms. Topics in Early Childhood Special Education, 36(3), 133–146. https://doi.org/10.1177/0271121416653386

 

Jolstead, K. A., Caldarella, P., Hansen, B., Korth, B. B., Williams, L., & Kamps, D. (2017). Implementing positive behavior support in preschools: An exploratory study of CW-FIT tier 1. Journal of Positive Behavior Interventions, 19(1), 48–60. https://doi.org/10.1177/1098300716653226

 

Karhu, A; Havukainen, E; Kuismin, P; Mänttäri, T; Heiskanen, N; Närhi, V. (2020). ProVaka-toimintamallilla kohti kaikille yhteisiä toimintatappoja. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

 

Karhu, A., Heiskanen, N. & Närhi, V. (2021). Kohti sosioemotionaalisia taitoja ja lasten osallisuutta tukevaa toimintakulttuuria – ProVaka-toimintamallin pilottivaiheen analyysi. Journal of Early Childhood Education Research; Vol 10(1), p. 83-113. https://jecer.org/fi/kohti-sosioemotionaalisia-taitoja-ja-lasten-osallisuutta-tukevaa-toimintakulttuuria-provaka-toimintamallin-pilottivaiheen-analyysi/

 

Noh, A., Steed, A., & Kim, A. (2016). South Korean early childhood education teachersʼ perceptions of program-wide positive behavior support. Infants & Young Children, 29(1), 25–36. https://doi.org/10.1097/IYC.0000000000000053

 

Robbins, S., Bucholz, J., Varga, M., & Green, K. (2019). Promoting inclusion in preschool with program-wide positive behaviour supports. International Journal of Inclusive Education, 1–18. https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1666169

 

Tuominen, A. & Leinonen, J. (2021). Varhaiskasvatuksen ammattilaisten kokemuksia ProVaka-toimintamallin hyväksyttävyydestä ekologisen systeemiteorian valossa. ProGradu tutkielma. Itä-Suomen yliopisto. Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Erityispedagogiikka http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20210033