Toimintamalli varhaiskasvatuksessa

ProVaka-toiminnan tavoitteena on vahvistaa inklusiivistä, kaikille yhteistä varhaiskasvatusta hyödyntämällä päiväkodin omia resursseja ja vahvistamalla henkilökunnan ammatillista osaamista. Aikuisten toimintamalleja kehittämällä voidaan rakentaa lasten sosiaalisia taitoja systemaattisesti ja johdonmukaisesti tukeva toimintakulttuuri. Tähän pyritään kaikille yhteisillä tavoitteilla ja toimintatavoilla sekä positiivisella palautteella

Tutkimukset tuesta varhaiskasvatuksessa

– ProVaka on ProKoulu periaatteiden toteuttamista varhaiskasvatuksessa

– ProVaka toimintamallia on kokeiltu suomalaisissa päiväkodeissa

– Vuosina 2018-2019 toteutettiin 1,5 vuoden pilottitutkimus 20 päiväkodissa yhdeksässä itäsuomalaisessa kunnassa. Pilotoinnista opittiin, että kehittämistyöhön sitoutuneen päiväkodin on mahdollista saavuttaa puolentoista vuoden aikana ProVakan laadukas yleinen tuki ja, että toimintamalli istuu hyvin suomalaiseen varhaiskasvatukseen.

– KOPA-tutkimushankkeessa tutkittiin ProVaka-toimintamallin vaikuttavuutta satunnaistetulla koe-kontrolli asetelmalla. ProVaka-osuutta oli toteuttamassa yli 20 päiväkotiryhmää ympäri Suomen. Erityisenä kiinnostuksen kohteena oli ProVaka-toiminnan käynnistäminen päiväkodissa ja mukaan lähteneiden päiväkotien edistymistä seurattiin intensiivisesti kehittämistyön ensimmäiset 9 viikkoa.

Meneillään olevat tutkimukset:

– ProVaka-toimintamallista on meneillään kaksi väitöstutkimusta: Erika Jokimiehen tutkimuksessa avataan konsultatiivista työotetta toimintakulttuurin kehittämisessä ja Mikko Tiihosen väitöstutkimuksessa testataan tehostetumpien tukimuotojen rakentumista osana asteittain vahvistuvaa ProVaka-toimintamallia.

Artikkeleita:

Allen, R., & Steed, E. (2016). Culturally Responsive Pyramid Model Practices: Program-Wide Positive Behavior Support for Young Children. Topics in Early Childhood Special Education, 36(3), 165–175. https://doi.org/10.1177/0271121416651164

 

Fettig, A., & Artman-Meeker, K. (2016). Group Coaching on Pre-School Teachers’ Implementation of Pyramid Model Strategies: A Program Description. Topics in Early Childhood Special Education, 36(3), 147–158. https://doi.org/10.1177/0271121416650049

 

Frey, A., Lee Park, K., Browne-Ferrigno, T., & Korfhage, T. (2010). The social validity of program-wide positive behavior support. Journal of Positive Behavior Interventions, 12(4), 222–235. https://doi.org/10.1177/1098300709343723

 

Hemmeter, M., Snyder, P., Fox, L., & Algina, J. (2016). Evaluating the implementation of the pyramid model for promoting social-emotional competence in early childhood classrooms. Topics in Early Childhood Special Education, 36(3), 133–146. https://doi.org/10.1177/0271121416653386

 

Jolstead, K. A., Caldarella, P., Hansen, B., Korth, B. B., Williams, L., & Kamps, D. (2017). Implementing positive behavior support in preschools: An exploratory study of CW-FIT tier 1. Journal of Positive Behavior Interventions, 19(1), 48–60. https://doi.org/10.1177/1098300716653226

 

Karhu, A; Havukainen, E; Kuismin, P; Mänttäri, T; Heiskanen, N; Närhi, V. (2020). ProVaka-toimintamallilla kohti kaikille yhteisiä toimintatappoja. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

 

Karhu, A., Heiskanen, N. & Närhi, V. (2021). Kohti sosioemotionaalisia taitoja ja lasten osallisuutta tukevaa toimintakulttuuria – ProVaka-toimintamallin pilottivaiheen analyysi. Journal of Early Childhood Education Research; Vol 10(1), p. 83-113. https://jecer.org/fi/kohti-sosioemotionaalisia-taitoja-ja-lasten-osallisuutta-tukevaa-toimintakulttuuria-provaka-toimintamallin-pilottivaiheen-analyysi/

 

Noh, A., Steed, A., & Kim, A. (2016). South Korean early childhood education teachersʼ perceptions of program-wide positive behavior support. Infants & Young Children, 29(1), 25–36. https://doi.org/10.1097/IYC.0000000000000053

 

Robbins, S., Bucholz, J., Varga, M., & Green, K. (2019). Promoting inclusion in preschool with program-wide positive behaviour supports. International Journal of Inclusive Education, 1–18. https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1666169

 

Tuominen, A. & Leinonen, J. (2021). Varhaiskasvatuksen ammattilaisten kokemuksia ProVaka-toimintamallin hyväksyttävyydestä ekologisen systeemiteorian valossa. ProGradu tutkielma. Itä-Suomen yliopisto. Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Erityispedagogiikka http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20210033