prokoulu_01

Mikä?

ProKoulussa (Positiivisesti ryhmässä oppien) luodaan tutkimukseen perustuen koko koulun toimintamalli positiivisen käyttäytymisen tukemiseksi.

prokoulu_02

Mitä?

ProKouluille tarjotaan tutkimustietoon perustuvia ratkaisuja mm. työrauhaongelmiin ja käyttäytymisen pulmiin.

prokoulu_03

Miksi?

Positiivista käyttäytymistä tukemalla oppilaat saavat enemmän mahdollisuuksia oppimiseen ja opettajan työn kuormittavuus vähenee.

prokoulu_04

Miten?

ProKoulu –hankkeessa alakouluilla toteutetaan koko koulun positiivisen käyttäytymisen tukimallia ja yläkouluilla luokkakohtaista Työrauha kaikille –toimintamallia.

prokoulu_05

Kuka?

Niilo Mäki Instituutti ja Itä-Suomen yliopisto toteuttamalla opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamalla ProKoulu -tutkimuksella selvitetään tarkemmin Suomeen sopivien koko koulun yhteisten menetelmien vaikuttavuutta.