juliste_verkkoon_p

ProKoulu on tutkimustietoon perustuva käyttäytymisen ongelmien ennaltaehkäisemiseen kehitetty koko koulun toimintamalli, jota on kehitetty Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoituksella Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopiston sekä Niilo Mäki Instituutin yhteistyönä.

Toimintamallia on tutkittu ja kokeiltu Suomessa vuodesta 2013 alkaen yli kuudessakymmenessä koulussa. ProKoulussa toimintakulttuuria kehitetään vaiheittain tukemaan opettajien kasvatusosaamista ja kaikkien oppilaiden käyttäytymisen oppimista. Käyttäytymiseen kohdentuva hyvä yleinen tuki on ensisijaisesti toivotun käyttäytymisen opettamista, ensisijaisesti positiivisella palautteella ohjaamista. Siihen kuuluu myös, että oppilaiden ei-toivottuun käyttäytymiseen aikuiset puuttuvat yhdessä sovituilla tavoilla. Yleisen tuen lisäksi oppilaiden käyttäytymistä tukemiseksi on hankkeessa kehitetty myös tutkimusnäyttöön perustuvia menetelmiä tehokkaampaan, yksilölliseen tukeen.

 

 

nettiin_UEFNettiin_JYU_vaakaNiilomaki_vaakaNettiin_OKM