• Tutkimus

  ProKoulu on tutkimustietoon perustuva käyttäytymisen ongelmien ennaltaehkäisemiseen kehitetty koko koulun toimintamalli, jota on kehitetty Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoituksella Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopiston sekä Niilo Mäki Instituutin yhteistyönä. 

  Tutkimus
 • Toimintamalli

  Toimintamallia on tutkittu ja kokeiltu Suomessa vuodesta 2013 alkaen yli kuudessakymmenessä koulussa. Hankkeen aikana kehitettiin kansainvälisten kokemusten perusteella suomalaisiin peruskouluihin sopiva koko koulun toimintamalli, jossa koululle luodaan yhteiset tavoitteet ja oppilaiden käyttäytymistä ohjataan positiivisen palautteen avulla.

  Toimintamalli
 • Kehittämisprosessi

  ProKoulussa toimintakulttuuria kehitetään vaiheittain tukemaan opettajien kasvatusosaamista ja kaikkien oppilaiden käyttäytymisen oppimista. Käyttäytymiseen kohdentuva hyvä yleinen tuki on ensisijaisesti toivotun käyttäytymisen opettamista, ensisijaisesti positiivisella palautteella ohjaamista.

  Kehittämisprosessi
 • Yksilöllinen tuki

  Käyttäytymiseen kohdentuva hyvä yleinen tuki on ensisijaisesti toivotun käyttäytymisen opettamista, ensisijaisesti positiivisella palautteella ohjaamista.

  Siihen kuuluu myös, että oppilaiden ei-toivottuun käyttäytymiseen aikuiset puuttuvat yhdessä sovituilla tavoilla. Yleisen tuen lisäksi oppilaiden käyttäytymistä tukemiseksi on hankkeessa kehitetty myös tutkimusnäyttöön perustuvia menetelmiä tehokkaampaan, yksilölliseen tukeen.

  Yksilöllinen tuki

  Hannu Savolainen

  Tutkimusryhmän johtaja, professori

  hannu.savolainen"ät"uef.fi

  Vesa Närhi

  Yliopistotutkija, dosentti

  vesa.n.narhi"ät"jyu.fi

  Pirjo Savolainen

  Lehtori

  pirjo.savolainen"ät"uef.fi

  Anne Karhu

  Tutkijatohtori

  anne.karhu"ät"uef.fi

  Riikka Malinen

  Koulutussuunnittelija (vanhempainvapaalla)

  riikka.malinen"ät"nmi.fi sijaisena henrik.husberg"ät"nmi.fi