ProKoulu-toiminta etenee kouluissa vaiheittain

ProKoulu-toiminatamalli on usean vuoden mittainen tiimiperustainen kehitysprosessi, jossa koulun toimintakulttuuria, opettajien kasvatusosaamista ja oppilaiden käyttäytymisen ohjaamista kehitetään tutkimustietoon nojaten. ProKoulu ei ole projekti vaan luonteva tapa toteuttaa perusopetuksen uutta opetussuunnitelmaa, yhteisöllistä oppilashuoltoa ja käyttäytymiseen kohdennettua kolmiportaista tukea.

 

Käyttäytymisen tuen rakenteiden ja käytänteiden kehittämiseen tarvitaan kaikkia yhteisön jäseniä.

Yhteiset käyttäytymisodotukset jäsentävät käyttäytymisen opettamista ja ohjaamista arjessa.

Toimintaohjeet kertovat kaikille millaista käyttäytymistä odotetaan eri tilanteissa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Käyttäytymiseen kohdennettu positiivinen palaute ohjaa huomion toivottuun käyttäytymiseen ja on oppimistilanne palautteen saajalle sekä sivusta seuraajille.

Yhteiset kokemukset ja tutkimusperustainen tieto oppimistilanteiden ohjaamisesta jaetaan ja tehdään näkyväksi

Johdonmukainen puuttuminen ei-toivottuun käyttäytymiseen on tärkeä osa käyttäytymisen opettamista.

Yksilöllisemmät ja tehokkaammat käyttäytymisen tuen muodot rakentuvat yhteisesti sovituille tavoitteille sekä toimintaperiaatteille.

Yhtenäisen käyttäytymisen tuen kehittäminen ja ylläpitäminen perustuu sen toteutumisen ja tuloksellisuuden arviointiin

Käyttäytymisen tukeminen on luonteva osa arkea, seuraamme tuen toteutumista ja vaikuttavuutta, ja muokkaamme sitä tarvittaessa

Kehittämistyöhön mukaan?

Varhainen ja suunnitelmallinen puuttuminen koulussa näkyviin ongelmiin lisää kaikkien hyvinvointia, mikä ennaltaehkäisee monia käyttäytymisen pulmia. Oppilaat saavat enemmän mahdollisuuksia oppimiseen ja opettajan työn kuormittavuus vähenee. ProKoulu-tutkijaryhmä levittää ProKoulu-toimintaa Niilo Mäki Instituutin kautta tarjoamalla kouluille ja kunnille tukea toiminnan kehittämisessä.

Kehittämistyö on noin kolmen vuoden prosessi. Tarkoituksenmukaisinta on, että kunnasta tai lähikuntien yhteistyössä kehittämistyöhön lähtee mukaan samanaikaisesti useampia kouluja. Tämä mahdollistaa ProKoulu-ohjaajien kouluttamisen kuntaan, jolloin toiminnan jatko ei ole riippuvainen ProKoulu-tutkijaryhmästä. Toiminnan jatkoa tuetaan järjestämällä ohjaajien työnohjausta. Useamman koulun yhteistyö mahdollistaa myös koulujen keskinäisen tiedon ja kokemusten vaihdon sekä toimintatapojen jakamisen.

Yhteistyösopimukset neuvotellaan kunta- ja koulukohtaisesti.

Riikka Malinen

Koulutussuunnittelja, Niilo Mäki Instituutti