Toimintamalli kouluissa


ProKoulu-toiminta etenee kouluissa vaiheittain

ProKoulu-toiminatamalli on usean vuoden mittainen tiimiperustainen kehitysprosessi, jossa koulun toimintakulttuuria, opettajien kasvatusosaamista ja oppilaiden käyttäytymisen ohjaamista kehitetään tutkimustietoon nojaten. ProKoulu ei ole projekti vaan luonteva tapa toteuttaa perusopetuksen uutta opetussuunnitelmaa, yhteisöllistä oppilashuoltoa ja käyttäytymiseen kohdennettua kolmiportaista tukea.


Kehittämistyöhön mukaan?

Varhainen ja suunnitelmallinen puuttuminen koulussa näkyviin ongelmiin lisää kaikkien hyvinvointia, mikä ennaltaehkäisee monia käyttäytymisen pulmia. Oppilaat saavat enemmän mahdollisuuksia oppimiseen ja opettajan työn kuormittavuus vähenee. ProKoulu-tutkijaryhmä levittää ProKoulu-toimintaa Niilo Mäki Instituutin kautta tarjoamalla kouluille ja kunnille tukea toiminnan kehittämisessä.

Kehittämistyö on noin kolmen vuoden prosessi. Tarkoituksenmukaisinta on, että kunnasta tai lähikuntien yhteistyössä kehittämistyöhön lähtee mukaan samanaikaisesti useampia kouluja. Tämä mahdollistaa ProKoulu-ohjaajien kouluttamisen kuntaan, jolloin toiminnan jatko ei ole riippuvainen ProKoulu-tutkijaryhmästä. Toiminnan jatkoa tuetaan järjestämällä ohjaajien työnohjausta. Useamman koulun yhteistyö mahdollistaa myös koulujen keskinäisen tiedon ja kokemusten vaihdon sekä toimintatapojen jakamisen.

Yhteistyösopimukset neuvotellaan kunta- ja koulukohtaisesti.

Yhteydenotot: Riikka Malinen, koulutussuunnittelija, Niilo Mäki Instituutti


ProKoulu mediassa

ProKoulu kehittyy yliopistojen ja koulujen yhteistyössä
Jyväskylän yliopisto, Ruusupuiston kärkiuutiset 1/2021

“Jos luokassa on 80 oppilasta, niin totta kai todennäköisyys häiriöille lisääntyy” – asiantuntijan mukaan työrauha paranee kouluissa samoilla keinoilla kuin työpaikoilla.
Ylen Kuuleeko koulu -podcast-sarjaan liittyvä artikkeli julkaistu 07.09.2020

Lappeen koulun rehtori: “Kehumalla kasvattaminen on järkevintä, mihin olen urani aikana törmännyt”
Ylen Vanhempainilta – kysymyksille, jotka jäivät kysymättä -verkkosarjaan liittyvä artikkeli julkaistu 21.03.2019

Suomalaisten koulujen kehittämiä ProKoulu-materiaaleja

Lappeenrannan Lappeen päiväkotikoulun ProKoulu sivut.

Kontiolahden Kylmäojan koulun ProKoulu video.

Varkauden Könönpellon koulun rehtorin Päivi Malkin terveiset ProKoulun tiimoilta:


Lisätietoa ProKoulusta, eli Positive Behavioral Intervention and Suports aiheesta sen kotimaassa Yhdysvalloissa:

https://www.pbis.org

http://www.apbs.org/

http://www.wisconsinpbisnetwork.org/