Tutkimus

ProKoulu on nelivuotinen interventiotutkimus, jossa selvitetään suomalaisen School Wide Positive Behavior Interventions and Support (SWPBIS) mallin toimivuutta ja vaikuttavuutta koulun työrauhaan, käyttäytymisongelmien esiintymisen sekä oppilaiden ja opettajien hyvinvointiin. Tavoitteena on käyttäytymiseen kohdennetun tuen vahvistaminen tuen kaikilla tasoilla. Käyttäytymisen oppimiseen perustuvan yleisen tuen lisäksi kouluissa tarvitaan myös keinoja tukea lapsia, jotka tarvitsevat enemmän tukea toivottavan käyttäytymisen oppimiseksi ja ylläpitämiseksi. Osatutkimusten avulla selvitetään luokanopettajan tukemisen mallia työrauhan ylläpitämisessä sekä tehostetun tuen tukeen kehitetyn ”Check in Check out” toimintamallin vaikuttavuutta. Myös erityiseen tukeen sopivia menetelmiä pilotoidaan ja testataan.

 

A. ProKoulu tutkimushankkeen tausta ja kehitys

B. Tutkimustietoa SWPBIS mallista ja sen vaikuttavuudesta

C. ProKoulu tutkimuksen tutkimusasetelma ja perustiedot tutkimuksesta

D. Alustavia tuloksia ProKoulu-tutkimuksesta

 

 

nettiin_UEFNettiin_JYU_vaaka  Niilomaki_vaaka Nettiin_OKM