ProSeminarium 2024

Ska vi träffas i Vanda den 14–15.11.2024?

Det nationella och internationella ProSeminariet 2024 anordnas i samarbete med Vanda stad den 14–15.11.2024. På seminariet kommer den senaste finländska och europeiska forskningsinformationen samt goda praxis från kommuner som är involverade i utvecklingsarbetet att presenteras.


Seminariets mål är att stödja samarbete mellan aktörer inom skolor och daghem samt forskningen. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt genomförandet av stöd för beteende på kommunnivå, bakgrundsfaktorer som påverkar stödet samt möjligheter och betydelse av förebyggande arbete i skolor och daghem.


Det kommer att erbjudas aktuella föreläsningar av ledande experter, praktiska workshops för yrkesverksamma inom skolan och småbarnspedagogiken samt inspirerande diskussioner med internationella aktörer på finska, svenska och engelska. Evenemanget är riktat till alla som redan arbetar med eller är intresserade av Pro-utvecklingsarbete.


Anmälningsavgiften (60 € / deltagare) täcker två dagars program samt lunch och kaffe båda dagarna. Resekostnader står deltagaren/deltagarens arbetsplats för.


Länk för anmälan: https://koju.nmi.fi/proseminarium-2024-forhandsanmalan/