Mediassa:

Vaikuttava käyttäytymisen tuki edellyttää toimintakulttuurin muutosta: ProVarhaiskasvatus-toimintamalli
Itä-Suomen yliopiston blogi 31.5.2021

Artikkeleita:

Allen, R., & Steed, E. (2016). Culturally Responsive Pyramid Model Practices: Program-Wide Positive Behavior Support for Young Children. Topics in Early Childhood Special Education, 36(3), 165–175. https://doi.org/10.1177/0271121416651164

Fettig, A., & Artman-Meeker, K. (2016). Group Coaching on Pre-School Teachers’ Implementation of Pyramid Model Strategies: A Program Description. Topics in Early Childhood Special Education, 36(3), 147–158. https://doi.org/10.1177/0271121416650049

Frey, A., Lee Park, K., Browne-Ferrigno, T., & Korfhage, T. (2010). The social validity of program-wide positive behavior support. Journal of Positive Behavior Interventions, 12(4), 222–235. https://doi.org/10.1177/1098300709343723

Hemmeter, M., Snyder, P., Fox, L., & Algina, J. (2016). Evaluating the implementation of the pyramid model for promoting social-emotional competence in early childhood classrooms. Topics in Early Childhood Special Education, 36(3), 133–146. https://doi.org/10.1177/0271121416653386

Jolstead, K. A., Caldarella, P., Hansen, B., Korth, B. B., Williams, L., & Kamps, D. (2017). Implementing positive behavior support in preschools: An exploratory study of CW-FIT tier 1. Journal of Positive Behavior Interventions, 19(1), 48–60. https://doi.org/10.1177/1098300716653226

Karhu, A; Havukainen, E; Kuismin, P; Mänttäri, T; Heiskanen, N; Närhi, V. (2020). ProVaka-toimintamallilla kohti kaikille yhteisiä toimintatappoja. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

Karhu, A., Heiskanen, N. & Närhi, V. (2021). Kohti sosioemotionaalisia taitoja ja lasten osallisuutta tukevaa toimintakulttuuria – ProVaka-toimintamallin pilottivaiheen analyysi. Journal of Early Childhood Education Research; Vol 10(1), p. 83-113. https://jecer.org/fi/kohti-sosioemotionaalisia-taitoja-ja-lasten-osallisuutta-tukevaa-toimintakulttuuria-provaka-toimintamallin-pilottivaiheen-analyysi/

Noh, A., Steed, A., & Kim, A. (2016). South Korean early childhood education teachersʼ perceptions of program-wide positive behavior support. Infants & Young Children, 29(1), 25–36. https://doi.org/10.1097/IYC.0000000000000053

Robbins, S., Bucholz, J., Varga, M., & Green, K. (2019). Promoting inclusion in preschool with program-wide positive behaviour supports. International Journal of Inclusive Education, 1–18. https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1666169

Tuominen, A. & Leinonen, J. (2021). Varhaiskasvatuksen ammattilaisten kokemuksia ProVaka-toimintamallin hyväksyttävyydestä ekologisen systeemiteorian valossa. ProGradu tutkielma. Itä-Suomen yliopisto. Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Erityispedagogiikka http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20210033