Puuttumisen tapoja ei-toivottuun käyttäytymiseen on aika ryhtyä kehittämään vasta sitten kun säännöllisen käyttäytymisen opettaminen ja positiiviseen palkkiojärjestelmään perustuva käyttäytymisen ohjaus toimii hyvin koulussa. Koulun henkilökunta tekee päätöksen yhdessä, millaisiin ei-toivottuun käyttäytymisiin kaikki puuttuvat. Sovitaan yhteinen puuttumisen tavat ja prosessi. Ei-toivottuun käyttäytymiseen puuttuminen on ensisijaisesti oppilaan ohjaamista käyttäytymisodotusten mukaiseen käyttäytymiseen. Aikuisten yhteistyö on kasvatusvastuun jakamista ja merkittävä osa koulun toimintakulttuurin kehittämistä.