Kaikki toimintaohjeet opetetaan oppilaille vaiheittain aikuisten yhteistyönä. Suunnitelmallinen toivotun käyttäytymisen opettaminen on tärkeä osa käyttäytymiseen kohdennettua yleistä tukea. Toimintaohjeiden jatkuvan opetuksen kautta oppilaat oppivat koulun keskeiset käyttäytymisen tavoitteet ja niiden soveltamisen eri tilanteissa.