Koulun valitsemista käyttäytymisodotuksista tehdään lyhyet toivottavaa käyttäytymistä kuvaavat toimintaohjeet koulun eri tiloihin ja tilanteisiin. Konkreettisten toimintaohjeiden avulla oppilaat oppivat, mitä koulun käyttäytymisodotus tarkoittaa. Esimerkiksi käyttäytymisodotus ”toisten kunnioittaminen” voidaan ilmaista käytävän toimintaohjeena muodossa ”annan tilan toisille” ja luokan ohjeena ”kuuntelen”. Toimintaohjeiden liittyminen koulun kasvatustavoitteisiin ja niiden rajallinen määrä eri tilanteissa jäsentää oppilaille toivottua käyttäytymistä ja helpottaa sen oppimista.