ProKoulu on koulussa näkyvää aikuisten yhteistoimintaa toivotun käyttäytymisen opettamisessa. Kirjatuilla käyttäytymisodotuksilla, toimintaohjeilla tai käyttäytymisen opettamisen suunnitelmilla, ei ole suurta merkitystä, jos niitä ei pidetä elävinä arjessa. ProKoulu-toimintaan kuuluu tiedonkoontiin perustuva jatkuva huolenpito ProKoulun perusosien toimivuudesta. Uusi ja tauon jälkeen töihin palaava henkilökunta tarvitsee opastuksen koulun yhteisiin käytänteisiin käyttäytymisen ohjauksessa. Samoin myös kaikki koulun oppilaat tarvitsevat ikätasonsa mukaista käyttäytymisen opettamista ja ohjausta.