ProKoulun nelivuotisessa tutkimushankkeessa on kehitetty kansainvälisten kokemusten perusteella suomalaisiin peruskouluihin sopiva koko koulun positiivisen käyttäytymisen tukemisen malli. ProKoulun kaltaiset School Wide Positive Behavior Interventions and Support (SWPBIS) toimintamallit perustuvat yhtäältä käyttäytymisen psykologian ja toisaalta ekologisen psykologian traditioihin. Keskeistä on käyttäytymiseen vaikuttaminen ensisijaisesti positiivisella palautteella ja sellaisen kouluympäristön luominen, joka antaa parhaat mahdolliset edellytykset lapsille oppia toivottavaa käyttäytymistä.