Koulun käyttäytymisodotusten mukainen toiminta on kaikkien oppilaiden oppimisen tavoite ja harvat oppilaat tarvitsevat oppimiseen erityistä tukea. Vahva erityinen tuki voi olla yksilöllistä käyttäytymisen ja vuorovaikutustaitojen harjoittelua tai ryhmämuotoista kuntoutusta, jossa tavoitteena on siirtyminen tuettuna tavalliseen opetusryhmään. Tähän sopivia menetelmiä kehitetään ja testataan parhaillaan. Erityisessä tuessa yhteistyökumppaneina on usein ammattilaisia alueen muista palveluorganisaatioista ja erityisesti koulupsykologien rooli on merkittävä.