Yleisen tuen vaikuttavuus kasvaa kun koulun aikuisten käyttäytymisen ohjaamisen taidot ja käyttäytymisen ohjauksen määrä koulussa lisääntyvät. Käyttäytymisen oppimiseen tarvittava tehostettu tuki rakentuu koulun yleisille käyttäytymisodotuksille ja positiiviseen palautteeseen perustuvaan käyttäytymisen ohjaamiselle. Tehostetun tuen aikana oppilaan käyttäytymisen osaamisen tavoite tarkennetaan yksilöllisesti, ja positiivisen palautteen määrää lisätään ja sitä annetaan välittömämmin opeteltavasta käyttäytymisestä. Erityisen tärkeää on myös, että käyttäytymisen oppimisesta kerätään jatkuvaa tietoa, jonka perusteella tuen vaikuttavuutta arvioidaan koulun ProTiimissä. ProKouluissa kokeiltu ja tutkittu Check in- Check out (CiCo) –toimintamalli on todettu toimivaksi tehostetun tuen malliksi.