Käyttäytymistä ohjataan tehokkaimmin välittömällä toivottavaan käyttäytymiseen kohdistuvalla positiivisella palautteella. Systemaattisella palautteen antamisella koulun aikuiset osoittavat, että he arvostavat toivottua käytöstä. Positiivista palautetta kannattaa usein vahvistaa konkreettisella merkillä, esim. ProKorttilla. Konkreettisten merkkien käytöllä tuetaan toivotun käyttäytymisen oppimista ja ylläpitämistä. Saadessaan merkin oppilaille kerrotaan, mihin käyttäytymiseen se liittyy. Merkit kootaan oppitunnin jälkeen ja lasketaan ja niistä kertyy välitellen luokan yhteiseksi tavoitteeksi asetettu määrä, jonka saavuttamisesta ryhmää palkitaan käyttäytymisen osaamisesta.