Yhteistyössä määritellään kaikkein keskeisimmät koulun arvoja lähellä olevat käyttäytymisen periaatteet, jotka ovat samalla koulun kasvatuksellisia päämääriä. Tavoitteena on yhteisen käsityksen löytäminen valittujen käyttäytymisodotusten sisällöstä. Yleensä koulussa tarvitaan 1-3 selkeää positiivisesti sanottua käyttäytymisodotusta, jotka toimivat käyttäytymisen yleisinä periaatteina. Käyttäytymisodotukset ovat yhteisiä ja koskevat niin oppilaita kuin koulun aikuisia ja ne ohjaavat kaikissa koulutilanteissa. Esimerkkejä koulujen käyttäytymisodotuksista ovat ”toisten kunnioittaminen” ja ”vastuullisuus”.