Koulun kehittymisen lähtökohta on, että henkilökunta tunnistaa kehittymisen tarpeen ja on valmis sitoutumaan pitkäjänteiseen yhteiseen kehittämistyöhön. Kun koulun aikuisista valtaosa on valmis muuttamaan omia toimintatapojaan yhteisesti sovitulla tavalla, koulun toimintakulttuurissa tapahtuu haluttu muutos. ProKouluille tarjotaan tutkimustietoon perustuvia ratkaisuja mm. positiivisen palautteen käyttöön käyttäytymisen opettamiseksi ja pulmien ennaltaehkäisemiseksi sekä kehitysprosessin eteenpäinviemiseksi. ProKoulu on koulun aikuisten yhteistä johdonmukaista kasvatustoimintaa ja sitoutuminen on olennaista jatkossakin kaikissa kehitysaskeleissa.