SWPBIS toimintamalleja on tutkittu erityisesti Yhdysvalloissa ja Euroopassa erityisesti Norjassa (PALS). Satunnaistetulla tai muilla perinteisellä kokeellisella tutkimusasetelmalla tehdyissä tutkimuksissa on havaittu mm. että SWPBIS

  • parantaa koulun ilmapiiriä (Bradshaw et al., 2010),
  • vähentää oppilaisen ongelmallista käyttäytymistä ja parantaa luokan oppimisilmapiiriä (Sörlie & Ogden, 2015), ja
  • vaikuttaa positiivisesti erityisesti riskioppilaisiin vähentäen kasvatuskeskustelujen ja erityisopetuksen tarvetta (Bradshaw, Waasdorp & Philip J. Leaf 2015).

Aiheesta tehtyjen tutkimusten viitetietoja löytyy esim. seuraavasta linkistä: https://www.pbis.org/Common/Cms/files/pbisresources/2014%2007-07%20Evidence%20base%20for%20SWPBS.doc