Tutkimusasetelma lyhyesti:

  • Viivästetyn kontrolliryhmän kokeellinen asetelma
  • Mukana yli 60 koulua, jotka satunnaistettu koe ja kontrolliryhmään
  • Mittaukset 2 x vuosi (loka-marraskuussa ja maalis-huhtikuussa)
  • Kyselyt kaikille opettajille (N= 1386) ja kaikille 2-6 luokkien lapsille (N= 9730)

Interventio lyhyesti:

  • Kouluilla ProKoulu tiimit, jotka vetävät koulun prosessia
  • Hankkeen kouluttama ohjaaja tapaa koulun tiimiä 4 x vuodessa (+ mahdolliset muut yhteydenotot) ja tarjoaa asiantuntijatukea ProKoulun kehittämiseen
  • Koulun saamassa ProKoulu manuaalissa kuvataan kehittämisen vaiheet ja toimintaa edistävät tehtävät.