• ProKoulu vähentää käyttäytymishäiriöitä opettajien arvioimana
  • Opettajien tunne käyttäytymisen ohjaamisen osaamisesta (kollektiivinen pystyvyys) lisääntyy toisena interventiovuotena
  • Opettajien arvioimana useat muutokset näkyvät nopeammin ja voimakkaampana kuin oppilaat ne keskimäärin kokevat
  • Toimintamallin käyttöönotossa on koulujen välillä vaihtelua, sekä toteutuksen täsmällisyys (fideliteetti) että se missä ajassa mallin mukaiset toimintatavat otetaan käyttöön vaihtelevat
  • Käyttäytymisen ongelmat vähenevät valtaosassa kouluista, joskaan ei aivan kaikissa
  • Positiivisen palautteen käyttäytymistä ohjaavan vaikutuksen teho on yllättänyt opettajat
  • Positiivisen palautteen jatkuva antaminen on joskus koettu myös vieraaksi
  • Koulut ovat innovatiivisesti kehittäneet juuri omaan kouluun ja ympäristöön soveltuvia lähestymistapoja, esimerkiksi omia palkitsemisjärjestelmiä
  • Tehostettuun tukeen suomalaisiin kouluihin sovellettu Check-in-Check-out menetelmä vähentää käyttäytymisen ongelmia oppilailla, joilla on selvästi muita enemmän vaikeuksia toimia luokassa odotusten mukaan
  • Kevyt konsultatiivinen tuki opettajille, joilla on erityisen hankalaa oman luokkansa kanssa, lisää työrauhaa luokassa ja vähentää häiriökäyttäytymistä