Toimintamalli kouluissa

juliste_verkkoon_p

ProKoulu -toiminta etenee kouluissa vaiheittain:

ProKoulu-toiminatamalli on usean vuoden mittainen tiimiperustainen kehitysprosessi, jossa koulun toimintakulttuuria, opettajien kasvatusosaamista ja oppilaiden käyttäytymisen ohjaamista kehitetään tutkimustietoon nojaten. ProKoulu ei ole projekti vaan luonteva tapa toteuttaa perusopetuksen uutta opetussuunnitelmaa, yhteisöllistä oppilashuoltoa ja käyttäytymiseen kohdennettua kolmiportaista tukea.

ProKoulu-mallissa tarjotaan oheismateriaalin lisäksi asiantuntijatukea kaikkien kehitysaskeleiden toteuttamiseen omalta ProKoulu-ohjaajalta, joka käy koululla useita kertoja vuodessa. ProKoulu toiminta etenee kouluissa seuraavasti:

1. Sitoudumme yhdessä ohjaamaan käyttäytymistä.
2. Määrittelemme yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa keskeiset käyttäytymisodotukset.
3. Teemme käyttäytymisodotuksista selkeät toimintaohjeet koulun eri tilanteisiin.
4. Opetamme toimintaohjeet oppilaille.
5. Ohjaamme käyttäytymistä positiivisella palautteella ja käytämme yhteisesti sovittua palkkiojärjestelmää.
6. Puutumme ei-toivottuun käyttäytymiseen yhteisesti sovituilla tavoilla.
7. Kehitämme toimintakulttuuriamme koulusta koottuun tietoon perustuen.
8. Uudistamme käyttäytymisen tehostetun tuen ryhmässä oppimista tukevaksi.
9. Uudistamme käyttäytymisen erityisen tuen ryhmässä oppimista tukevaksi.
10. Käyttäytymistä tukeva, yhteistyössä kehittyvä toimintakulttuuri!

Kehittämistyöhön mukaan?

Varhainen ja suunnitelmallinen puuttuminen koulussa näkyviin ongelmiin lisää kaikkien hyvinvointia, mikä ennaltaehkäisee monia käyttäytymisen pulmia. Oppilaat saavat enemmän mahdollisuuksia oppimiseen ja opettajan työn kuormittavuus vähenee. ProKoulu-tutkijaryhmä levittää ProKoulu-toimintaa Niilo Mäki Instituutin kautta tarjoamalla kouluille ja kunnille tukea toiminnan kehittämisessä.

Kehittämistyö on noin kolmen vuoden prosessi. Tarkoituksenmukaisinta on, että kunnasta tai lähikuntien yhteistyössä kehittämistyöhön lähtee mukaan samanaikaisesti useampia kouluja. Tämä mahdollistaa ProKoulu-ohjaajien kouluttamisen kuntaan, jolloin toiminnan jatko ei ole riippuvainen ProKoulu-tutkijaryhmästä. Toiminnan jatkoa tuetaan järjestämällä ohjaajien työnohjausta. Useamman koulun yhteistyö mahdollistaa myös koulujen keskinäisen tiedon ja kokemusten vaihdon sekä toimintatapojen jakamisen.

Yhteistyösopimukset neuvotellaan kunta- ja koulukohtaisesti.


Yhteydenotot:

Riikka Malinen, koulutussuunnittelija, Niilo Mäki Instituutti

if.im1603517067n@nen1603517067ilam.1603517067akkii1603517067r1603517067

Lisätietoa ProKoulusta, eli Positive Behavioral Intervention and Suports aiheesta sen kotimaassa Yhdysvalloissa:

https://www.pbis.org

http://www.apbs.org/

http://www.wisconsinrticenter.org/

http://www.wisconsinpbisnetwork.org/