Toimintamalli kouluissa

juliste_verkkoon_p

ProKoulu -toiminta etenee kouluissa vaiheittain:

ProKoulu-toiminatamalli on usean vuoden mittainen tiimiperustainen kehitysprosessi, jossa koulun toimintakulttuuria, opettajien kasvatusosaamista ja oppilaiden käyttäytymisen ohjaamista kehitetään tutkimustietoon nojaten. ProKoulu ei ole projekti vaan luonteva tapa toteuttaa perusopetuksen uutta opetussuunnitelmaa, yhteisöllistä oppilashuoltoa ja käyttäytymiseen kohdennettua kolmiportaista tukea. ProKoulu-mallissa tarjotaan oheismateriaalin lisäksi asiantuntijatukea kaikkien kehitysaskeleiden toteuttamiseen omalta ProKoulu-ohjaajalta, joka käy koululla useita kertoja vuodessa. ProKoulu toiminta etenee kouluissa seuraavasti:

1. Sitoudumme yhdessä ohjaamaan käyttäytymistä.
2. Määrittelemme yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa keskeiset käyttäytymisodotukset.
3. Teemme käyttäytymisodotuksista selkeät toimintaohjeet koulun eri tilanteisiin.
4. Opetamme toimintaohjeet oppilaille.
5. Ohjaamme käyttäytymistä positiivisella palautteella ja käytämme yhteisesti sovittua palkkiojärjestelmää.
6. Puutumme ei-toivottuun käyttäytymiseen yhteisesti sovituilla tavoilla.
7. Kehitämme toimintakulttuuriamme koulusta koottuun tietoon perustuen.
8. Uudistamme käyttäytymisen tehostetun tuen ryhmässä oppimista tukevaksi.
9. Uudistamme käyttäytymisen erityisen tuen ryhmässä oppimista tukevaksi.
10. Käyttäytymistä tukeva, yhteistyössä kehittyvä toimintakulttuuri!

 

 

ProKoulusta, eli Positive Behavioral Intervention and Suports aiheesta sen kotimaassa Yhdysvalloissa:

https://www.pbis.org

http://www.apbs.org/

http://www.wisconsinrticenter.org/

http://www.wisconsinpbisnetwork.org/