Toimintamalli varhaiskasvatuksessa

ProVaka

ProVaka-toiminnan tavoitteena on vahvistaa inklusiivistä, kaikille yhteistä varhaiskasvatusta hyödyntämälläl päiväkodin omia resursseja ja vahvistamalla henkilökunnan ammatillista osaamista. Aikuisten toimintamalleja kehittämällä voidaan rakentaa lasten sosiaalisia taitoja systemaattisesti ja johdonmukaisesti tukeva toimintakulttuuri. Tähän pyritään kaikille yhteisillä tavoitteilla ja toimintatavoilla sekä positiivisella palautteella

Lisämateriaalia:
ProVaka-toimintamallilla kohti kaikille yhteisiä toimintatapoja.
Karhu, A; Havukainen, E; Kuismin, P; Mänttäri, T; Heiskanen, N; Närhi, V. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja. 2020