Tutkimus

ProKoulun nelivuotinen interventiotutkimuksessa selvitettiin suomalaisen School Wide Positive Behavior Interventions and Support (SWPBIS) mallin toimivuutta ja vaikuttavuutta koulun työrauhaan, käyttäytymisongelmien esiintymisen sekä oppilaiden ja opettajien hyvinvointiin. Tavoitteena oli käyttäytymiseen kohdennetun tuen vahvistaminen tuen kaikilla tasoilla.

Käyttäytymisen oppimiseen perustuvan yleisen tuen lisäksi kouluissa tarvitaan myös keinoja tukea lapsia, jotka tarvitsevat enemmän tukea toivottavan käyttäytymisen oppimiseksi ja ylläpitämiseksi. Osatutkimusten avulla selvitettiin luokanopettajan tukemisen mallia työrauhan ylläpitämisessä sekä tehostetun tuen tukeen kehitetyn ”Check in Check out” toimintamallin vaikuttavuutta. Myös erityiseen tukeen sopivia menetelmiä pilotoitiin ja testattiin.

 

ProSchool research in brief

Tutkimustietoa SWPBIS mallista ja sen vaikuttavuudesta

ProKoulu tutkimuksen tutkimusasetelma ja perustiedot tutkimuksesta

Tuloksia ProKoulu-tutkimuksesta

Lisälukemista ProVaka-toimintamallista

nettiin_UEFNettiin_JYU_vaaka  Niilomaki_vaaka Nettiin_OKM